English 

Egzamin CILS

Studium Języków Obcych przeprowadza egzaminy CILS organizowane przez Universita’ per Stranieri di Siena.

Kto może przystąpić do egzaminu CILS i dlaczego warto to zrobić?
Do egzaminu CILS może przystąpić każdy. Nie ma ograniczeń wiekowych. Nie trzeba również mieć żadnych dokumentów potwierdzających umiejętności językowe, czy świadectw o ukończeniu kursu z języka włoskiego. Egzamin CILS jest oficjalnie uznawanym egzaminem państwowym. Certyfikat z tego egzaminu jest często wymagany przy zatrudnieniu przez włoskich pracodawców. CILS przyda się również wszystkim młodym ludziom, którzy chcieliby studiować we Włoszech. CILS na poziomie drugim-B2, trzecim-C1 oraz czwartym-C2 są uznawane przez włoskie uniwersytety jako egzaminy wstępne z języka włoskiego.

Jak wygląda sam egzamin?
Na każdym poziomie są sprawdzane i weryfikowane następujące umiejętności: rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, znajomość struktur językowych, konstruowania wypowiedzi ustnych i wypowiedzi pisemnych. Z każdej części otrzymuje się podsumowanie punktowe. W przypadku niepowodzenia zdający nie musi ponownie przystępować do całości egzaminu, ale jeszcze raz zdaje tylko tę część, z której nie zdobył wymaganej liczby punktów.

Kiedy można przystapić do egzaminu?
Sesja egzaminacyjna CILS organizowana jest dwa razy w roku, w czerwcu i grudniu. Najbliższa sesja egzaminacyjna odbędzie się w dniu 7 czerwca 2018. Zapisy będą trwały do 26 kwietnia 2018


Zasady przystępowania do egzaminu 
W celu zapisania się na egzamin CILS, należy wysłać elektronicznie niżej wymienione dokumenty na adresy: cjo@ur.edu.pl  oraz altuccini_thomas@hotmail.com.

 1. Formularz zgłoszeniowy (modulo di adesione al CILS) wypełniony czytelnie, drukowanymi literami (konieczne jest podanie numer telefonu i adres email) wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych
 2. Skan dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 3. 3. Dowód wniesionej opłaty, zgodnie z cennikiem opłat za egzamin CILS.
Dokonanie wpłaty za egzamin na rachunek 12 1140 2004 0000 3102 4459 3067 Mbank , z podaniem w tytule zapłaty nazwy egzaminu (CILSL), poziomu egzaminu, imienia i nazwiska osoby przystępującej do egzaminu.
Cennik egzaminów lata 2017 i 2018
 • CILS A1 - 350 PLN
 • CILS A2 - 350 PLN
 • CILS Uno (B1) - 500 PLN
 • CILS Due (B2) - 600 PLN
 • CILS Tre (C1) - 630 PLN
 • CILS Quattro (C2) -650 PLN

Koszt jednej części egzaminu (w przypadku zdawaniu jednej części)
 • CILS A1 - 150 PLN
 • CILS A2 - 150 PLN
 • CILS Uno (B1) - 200 PLN
 • CILS Due (B2) - 220 PLN
 • CILS Tre (C1) - 230 PLN
 • CILS Quattro (C2) - 250 PLN


SJO UR © All rights reserved 2015 - 2021
ul. Zelwerowicza 4 (Zalesie), budynek D9, 35-601 Rzeszów, tel: 17 785 5105; 17 785 51 23 (system dziekanatowy), email: sjo@ur.edu.pl
Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek - czwartek, godz. 9.00 - 12.00
Osoba odpowiedzialna za umieszczanie treści na stronie mgr Magdalena Michniewicz - mmichniewicz@ur.edu.pl