English 

Egzamin dla doktorantów potwierdzający znajomość języka na poziomie B2


Najbliższe terminy egzaminu:

 • 04.10.22 - godzina 17.00


Struktura egzaminu:
 • Egzamin pisemny
  • rozumienie tekstu słuchanego
  • rozumienie tekstu czytanego
  • elementy języka (słownictwo i gramatyka)
 • Egzamin ustny

  Rozmowa z kandydatem obejmująca następującą tematykę:
  • edukacja
  • praca naukowa
  • praca zawodowa
  • zainteresowania
Osoba, która zda egzamin otrzymuje certyfikat potwierdzający znajomość języka na poziomie B2.


Zgłoszenie uczestnictwa w egzaminie proszę kierować do jednego z egzaminatorów:
Dowód wpłaty za egzamin należy przesłać na adres Studium Języków Obcych UR (sjo@ur.edu.pl) siedem dni przed ustaloną datą egzaminu.


W mailu proszę podać dane osoby/firmy na którą ma być wystawiona faktura (dowód wpłaty nie zawsze zawiera te dane) – SJO jest zobowiązane do wystawienia faktury.

Numer konta: 90 12 40 26 14 1111 0000 39 70 21 35

Cena egzaminu 391 PLN.

Egzamin odbywa się przy ul. Zelwerowicza 4 (Zalesie), budynek D9.


SJO UR © All rights reserved 2008 - 2022
ul. Zelwerowicza 4 (Zalesie), budynek D9, 35-601 Rzeszów, tel: 17 785 5105; 17 785 51 23 (system dziekanatowy), email: sjo@ur.edu.pl
Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek - czwartek, godz. 9.00 - 12.00
Osoba odpowiedzialna za umieszczanie treści na stronie mgr Magdalena Michniewicz - mmichniewicz@ur.edu.pl